Zakłady Transformatorów Radiowych powstały w 1957 roku. W późniejszych latach utworzono Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Elektronicznego UNITRA i produkty z tego okresu posiadają logo UNITRA ZATRA. Gdy owe zrzeszenie przestało istnieć, kontynuowano produkcję pod nazwą ZATRA. W latach 90. firma przeszła w prywatne ręce i znacznie poszerzyła zakres swojej działalności, jednak w latach 2006-07 zakład zaczął chylić się ku upadkowi. Składano tam wtedy komputery. Po ogłoszeniu upadłości budynek opustoszał.

Translate »