Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Pruszków

Zakłady powstały w tym miejscu w 1897 roku jako warsztaty do naprawy wagonów towarowych oraz w niewielkim stopniu także wagonów osobowych. Warsztaty były systematycznie rozbudowywane i modernizowane. W 1889 roku powstał budynek dyrekcji. Otaczał go park w stylu angielskim. Na wieży znajduje się zegar, natomiast na samym szczycie widnieje data budowy. Warsztaty w 1939 roku zajmowały obszar ponad 50ha i zatrudniały ponad tysiąc osób.

Podczas II wojny światowej na terenie ZNTK Pruszków utworzono obóz przejściowy Dulag 121. Fakt ten upamiętnia napis znajdujący się na murze otaczającym byłe zakłady. Jest najlepiej widoczny z okien pociągu.

Po 1945 roku zakłady przywrócono do pracy. Teren szybko uprzątnięto i odbudowano budynki. Ponieważ większość wyposażenia została zabrana przez okupanta, konieczne było także odkupienie maszyn. Po wznowieniu działalności zakłady zyskały miano największego pracodawcy w okolicy. Zaczęto tutaj produkować precyzyjne elementy techniczne do napraw wagonów. W 1969 roku warsztaty nazwano imieniem wietnamskiego polityka Hồ Chí Minha, a w kolejnych latach warsztaty odwiedzały wizytacje wietnamskich oficjeli, zaś na terenie zakładu odbywały się wiece „poparcia” dla komunistycznego Wietnamu. W 1990 roku Zakład – przemianowany na ZNTK im. Bohaterów Warszawy – hucznie obchodził stulecie swojego istnienia. Niestety już siedem lat później warsztaty zlikwidowano. Obecnie na ich terenie znajduje się centrum logistyczne, gdzie urzędują prywatne firmy oraz muzeum.

Na terenie zachowała się lokomotywa 409Da – 830. Na blogu znajdują się jej zdjęcia z 2014 roku.

Translate »