Święta Katarzyna – Wrocław Główny

Kamienna kapliczka znajdująca się na trzecim peronie dworca Wrocław Główny. Święta Katarzyna Aleksandryjska była męczennicą chrześcijańską żyjącą w Aleksandrii około 300 roku. Kształciła się w wielu dziedzinach. Lubiła wdawać się w rozmaite dyskusje, przekonywała innych do wiary Chrześcijańskiej. Nie podobało się to jednak cesarzowi, który miał odmienne poglądy. Skazał ją na głód i tortury, które nie przynosiły skutku, a koło, na którym była łamana – rozpadło się. Ostatecznie kazano ją ściąć. Jej atrybutami są m.in. gałązka palmowa, koło, miecz, czy też korona i piorun. Jest patronką wielu miast, uniwersytetów, a także wielu zawodów. Jedną z grup zawodowych, nad którą czuwa św. Katarzyna są kolejarze. Stąd kapliczka na środku peronu. Nad postacią świętej umieszczono napis:
“ŚWIĘTA KATARZYNO WSPIERAJ KOLEJARZY I MIEJ W OPIECE PODRÓŻNYCH.
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. “

Translate »