Schrony Obrony Cywilnej – Luftschutzkeller – Żyrardów

Są to schrony przeciwlotnicze znajdujące się w piwnicach budynków mieszkalnych. Budowano je w latach 50, 60 XX wieku. Posiadały wzmocnione stropy, drzwi i ukryte przejścia, kanały wentylacyjne i wyjścia awaryjne, które można dostrzec między blokami w postaci charakterystycznych “grzybków”.

Poniższy obrazek oraz opis pochodzi ze strony Muzeum Obrony Cywilnej / Civil Defence Museum

Zwymiarowany projekt czerpni powietrza, będącej równocześnie wyjściem awaryjnym ze schronu, potocznie nazywanej “Grzybkiem” Zwykle odległość, która dzieli grzybek od budynku, pod którym znajduje się schron, obliczano wzorem: X=1/2h +3m. Ten dystans miał zapobiec zagruzowaniu czerpni i wyjścia w momencie zawalenia się budynku, pod którym znajduje się schron.

Kolejny obrazek pochodzi ze strony Współczesne Schrony i Ukrycia. Znajduje się tam także wiele ciekawych, bardziej szczegółowych informacji na temat tego typu schronów.

Translate »