Samsonów- ruiny Huty “Józef”

Ruiny huty w Samsonowie to jedna z pozostałości po Staropolskim Okręgu Przemysłowym, do którego należała również walcownia w Nietulisku Dużym, czy Wielki Piec w Starachowicach. Huta Józef została nazwana na cześć księcia gen. Józefa Zajączka.

Historia huty w Samsonowie sięga 1598 roku. Był to pierwszy w Polsce piec typu bergamowskiego. Niecałe 50 lat później piec przebudowano, co umożliwiło pozyskiwanie płynnej surówki. Było to spore osiągnięcie jak na tamte czasy. Temperatura w piecu pozwalała przetapiać żelazo, co usprawniało proces technologiczny. Na początku XVIII wieku piec został zrujnowany. W 1789 roku huta przeszła na własność państwa. Z inicjatywy Stanisława Staszica w latach 1818-23 powstała nowa huta i działała do roku 1866, kiedy to zniszczył ją pożar. Obok huty funkcjonowała także odlewnia, modelarnia i suszarnia. Na odbudowę się nie zdecydowano, ponieważ w okolicy zaczęło brakować złóż rudy. Dalsze zniszczenia miały miejsce podczas wojen. Od tamtej pory ruiny stoją w formie jaką możemy podziwiać do dzisiaj. Na piecu znajduje się tabliczka z rokiem 1835 – wtedy piec przeszedł modernizację. Ruiny huty znajdują się w rejestrze zabytków.

Translate »