Ruiny walcowni w Nietulisku Dużym

Powstała w latach 1834-1846. Jest to jedna z pozostałości po Staropolskim Okręgu Przemysłowym zwanym też Zagłębiem Staropolskim albo Staropolskim Zagłębiem Przemysłowym. Należały do niego m.in. doliny rzeki Kamiennej w województwie Świętokrzyskim, gdzie rozwijał się ciąg zakładów metalurgicznych i hutniczych. Do rozwoju przyczynił się plan “ciągłego zakładu fabryk żelaznych nad rzeką Kamienną” opracowany przez Stanisława Staszica na początku XIX wieku. Zakładał on ponowne wykorzystywanie wody z jednej rzeki w wielu zakładach przemysłowych wzajemnie uzupełniających się. W Nietulisku walcowano drobne profile i blachy. Zakłady zakończyły swoją działalność na początku XX wieku. Przyczyniła się do tego powódź, która spowodowała takie zniszczenia, że niemożliwe okazało się dalsze korzystanie z zasilania wodnego z rzeki Kamiennej. Oficjalną decyzję o zamknięciu podjęto w 1905 roku. Pośród ruin możemy zauważyć kompletnie zachowany układ wodny walcowni oraz pozostałości osiedla robotniczego. Na terenie znajdziemy także współczesne rzeźby wykonane z piaskowca.

Translate »