Pałac w Rusinowej, Wałbrzych

Pochodzi z XVIII wieku. W 1720 roku przeszedł renowację z powodu pożaru, a w późniejszych latach został powiększony o jedno skrzydło, a przed nim powstał reprezentacyjny park. Po wojnie w pałacu mieściła się Szkoła Przysposobienia Przemysłowego, a potem Miejski Ośrodek Poprawczy. Część została przebudowana na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Od 2004 r. obiekt znajduje się w prywatnych rękach i niszczeje.

Translate »