Opactwo Cystersów w Wąchocku

Klasztor w Wąchocku został zbudowany na przełomie XII i XIII wieku ufundowany przez biskupa krakowskiego Gedeona. Na przestrzeni wieków był wielokrotnie niszczony i odbudowywany przez zakonników. Dzięki cystersom nadano Wąchockowi prawa miejskie. Zakon odgrywał dużą rolę dla gospodarki miasta, ponieważ zajmował się różnymi uprawami, młynarstwem, czy tkactwem. W roku 1818 w wyniku działań władz carskich zakon w Wąchocku został zlikwidowany i odrodził się dopiero w 1951 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Post comment

Translate »