Nowa Warszawa Główna

W marcu 2021 roku po 24 latach przerwy udostępniono stację czołową Warszawa Główna po przebudowie. W momencie oddania peronów do użytku inwestycja nie była jeszcze zakończona – brakowało kładki, kas biletowych i innych elementów infrastruktury. Kierowana jest tam część ruchu w celu odciążenia średnicy na czas remontu.

Translate »