Kamieniołom Liban – Kraków

Libanem określa się kamieniołom oraz obóz pracy przymusowej utworzony przez Niemców w 1942 roku na terenie przedsiębiorstwa “Krakowskie Wapienniki i Kamieniołomy”. Przedsiębiorstwo to produkowało kamień fundamentowy, brukowy, wapno budowlane oraz nawozowe. Określenie “liban” wzięło się od nazwiska założyciela tego przedsiębiorstwa – Bernarda Libana. Obóz istniał przez dwa lata. W tym czasie pracowało w nim w sumie około 2 tysiące więźniów. Pracowali oni w kamieniołomie wapienia przy wydobyciu surowca, a także przy jego transporcie i przetwarzaniu. Podczas likwidacji obozu większość więźniów zdołała uciec. Pozostałych rozstrzelano i pochowano w miejscu egzekucji. Po zakończeniu wojny kamieniołom nadal pracował. Zamknięto go dopiero w 1986 roku.

W 1993 roku na terenie dawnego obozu i kamieniołomu kręcono sceny do filmu “Lista Schindlera”. Na jego potrzeby wybudowano scenografię przypominającą realia z czasów II wojny światowej. Niektóre elementy zachowały się do dzisiaj. Poza filmową scenografią, zachowały się oryginalne piece do wypalania wapieni i stalowe młyny. Wszystkie konstrukcje są dobrze widoczne z pobliskiego Kopca Krakusa.

Translate »