W skierniewickim garnizonie wojskowym z XIX wieku stacjonowały wojska pruskie, polskie i rosyjskie. W czasie Powstania Listopadowego po opuszczeniu Skierniewic przez wojska rosyjskie, kierowano tu do kompanii weteranów żołnierzy niezdolnych do służby liniowej, ich głównym zadaniem była ochrona magazynów. W czasie Powstania Styczniowego powiększono liczebność garnizonu celem ochrony Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej – w mieście stacjonowało wtedy ponad 1200 wojskowych. W 1867 roku rozpoczęto budowę niewielkich koszar, które rozrosły się dopiero w latach 1885-95. W międzyczasie budowano drugi kompleks. Przez kolejne lata w Skierniewicach stacjonował m.in. 38. Tobolski Pułk Piechoty, czy 31. Aleksiejewski Pułk Piechoty. W okresie międzywojennym koszary zajęło Wojsko Polskie – 26 Dywizja Piechoty oraz jej sztab. Kompleks funkcjonował jeszcze po II wojnie światowej aż do lat 90. Dzisiaj część budynków została zagospodarowana, część będzie zagospodarowana a część jest opuszczona.

Translate »