Czyli 9. dywizjon ogniowy OPK w Teresinie, który wchodził w skład 9. Dywizji  Artylerii OPK. Powstał w 1962 roku i funkcjonował do roku 2001. Decyzja o zlikwidowaniu tej jednostki, jak i wielu innych, zapadła w związku z restrukturyzacją Sił Zbrojnych RP. Na terenie jednostki można znaleźć między innymi budynek sztabu wraz ze stołówką i lazaretem, maszt antenowy, budynek koszarowy, kotłownię wraz z wiatami na węgiel opałowy, garaże, schron przeciwlotniczy, a także charakterystyczne stanowisko przeciwlotniczego karabinu maszynowego PKM-2.

Translate »