Dąbrowiecka Góra – bunkry

Znajdujące się na Dąbrowieckiej Górze fortyfikacje to najdalej wysunięty na południe punkt oporu, które wchodzą w skład umocnień Przedmościa Warszawskiego. Znajdziemy tutaj między innymi dwa żelbetowe schrony, okopy, czy rów przeciwpancerny. Obiekty znajdują się na piaszczystej wydmie zlokalizowanej w środku lasu – Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, który z pewnością uraczy nas malowniczymi widokami po drodze do bunkrów.

Schrony wzniesiono w 1941 roku. Regelbau 514 to jednokondygnacyjny schron do ognia bocznego na jeden ckm. Miał osłaniać drugi ze schronów – obserwacyjny Regelbau 120a, który jest jednym z największych tego typu na Przedmościu Warszawskim. Schron ten posiadał dwie strzelnice. Na szczycie znajduje się pancerna kopuła obserwacyjna. Chociaż na kopule znaleziono ślady pocisków, to prawdopodobnie tutejsze fortyfikacje nie odegrały znaczącej roli w walkach podczas drugiej wojny światowej. Po zakończeniu wojny wyposażenie schronów i zapory zostały rozkradzione. Za część zniszczeń są także odpowiedzialne detonowane przez saperów niewypały i przeterminowana amunicja. Z biegiem lat schrony uległy dewastacji, a wejścia do nich zasypano.

W 2003 roku rozpoczęto prace porządkowe na tym terenie, które trwały kilka lat. Po uzyskaniu przez Koło Terenowe “Przedmoście Warszawa” dzierżawy od Lasów Państwowych w roku 2008 ruszył remont obiektów. Podczas odkopywania Regelbau 514 w jego wnętrzu znaleziono ukryte materiały propagandowe Solidarności z lat 80. Obecnie Regelbau 120a ma odtworzone wyposażenie, izolację i elewację. Korzystano w tym celu z oryginalnych części pochodzących z różnych źródeł. Miejsce udostępniono do zwiedzania, odbywają się tutaj także różne inscenizacje. Drugi ze schronów nadal czeka na remont generalny. Obecnie na terenie są prowadzone prace i dlatego nie udało nam się wejść do środka. Aktualne informacje można znaleźć na stronie Koła Terenowego.

Translate »