Cmentarz Żydowski w Grodzisku Mazowieckim

Pierwsze wzmianki na jego temat pochodzą z XVIII wieku. Cmentarz ten znajdował się wtedy poza granicami miasta. Chowano na nim osoby mieszkające nie tylko z Grodziska, ale także z innych pobliskich miejscowości – w tym z Warszawy. W czasie wojen został znacznie zniszczony, szczególnie podczas II wojny światowej, kiedy okupanci wykorzystywali macewy do wykładania dróg. W latach 80 XX wieku odbudowano mur oraz bramę cmentarza, a w 1996 roku wpisano go do rejestru zabytków. Do dzisiaj zachowało się około 300 macew wykonanych głównie z piaskowca, w tym zaledwie 29 kompletnych sztuk. Dzięki lokalnej grupie wolontariuszy cmentarz jest regularnie porządkowany, a na bramie zawisła tablica upamiętniająca Izaaka Bąka – żołnierza Wojska Polskiego, poległego w 1939 r. i pochowanego na tym cmentarzu.

Translate »