Category: wieże ciśnień

WIEŻA CIŚNIEŃ – BUDYNEK, KTÓRY SŁUŻY DO ZASILANIA SIECI W WODĘ. DO ZBIORNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA SZCZYCIE BUDYNKU WODA DOSTAJE SIĘ ZA POMOCĄ POMP,
A DO ODBIORCÓW TRAFIA NA ZASADZIE NACZYŃ POŁĄCZONYCH. W POLSCE MOŻNA SPOTKAĆ GŁÓWNIE WIEŻE CIŚNIEŃ KOLEJOWE ORAZ MIEJSKIE,
JEDNAK NIE SĄ ONE JUŻ UŻYWANE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, BĄDŹ SĄ OPUSZCZONE I NISZCZEJĄ.
Translate »