Category: repery geodezyjne

REPER - ZNAK GEODEZYJNY UMIESZCZANY W SPOSÓB TRWAŁY M.IN. NA ŚCIANACH BUDYNKÓW LUB W ZIEMI. 
STANOWI ON PUNKT ODNIESIENIA PRZY POMIARACH NIWELACYJNYCH, OKREŚLA DANĄ WYSOKOŚĆ NAD POZIOMEM MORZA.
Translate »